Single Blog Title

This is a single blog caption
9
Mar

烛光——泰国法身寺万佛节平安灯法会

烛光


烛光เพลง แสงเทียน (เวอร์ชั่นภาษาจีน)

เนื้อร้องจีน  : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ

ขับร้อง : ขวัญชนก อั้งประเสริฐ

中文歌词:洪炯威

主唱:洪诗菡

我是烛光

绽放绚丽的光芒

闪耀着万丈辉煌

有明灯般灿烂的心房

我是烛光

绽放绚丽的光芒

闪耀着万丈辉煌

有明灯般灿烂的心房

夜深无影

我是闪亮的生命

烛蕊我心

绽放绚烂光明

来吧我们

传燃手中烛光

照夜空金碧辉煌

我是烛光

绽放绚丽的光芒

闪耀着万丈辉煌

有明灯般灿烂的心房

来吧我们

让烛火相传不断

成夜空中引路明灯万盏

化为法身明亮灿焕

驱逐世间的黑暗

照夜空金碧辉煌

法身晶莹而又明亮

驱逐人心黑暗

照生命金光闪闪

我是烛光

绽放绚丽的光芒

闪耀着万丈辉煌

有明灯般灿烂的心房